05 Amasya

05 Amasya #4. Bölüm

Burmalı Minare Camii

Selçuklular zamanında II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Veziri Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi tarafından yaptırılmıştır. İlk inşaası sırasında minberi ve minaresi de dahil olmak üzere çok büyük kısmı ahşaptan yapılmış olup Mahkeme Cami ismiyle anılmaktaydı. Ancak 1590 yılında bölgede gerçekleşen deprem ve daha sonra 1602 yılında geçirdiği yangından dolayı büyük hasar görmüştür. Yangından sonra kullanılamaz hale gelen minare yeniden inşa edilirken Caminin mimari yapısına uygun olarak taştan inşa edilmiştir. Minarenin dışındaki dolanan yivler oluşturduğu görüntüden dolayısıyla camiye de Burmalı Minare Camii denmiştir.Görsel

Ferhat Su Kanalı

Kentin su ihtiyacını karşılamak için Makedonya devletinin son dönemlerinde başlanan kanal Romalılar döneminde tamamlanmıştır.Yaklaşık 6 km uzunluğundaki kanalın yapılması için bazen kayalar oyulup tüneller açılmış bazen de yere duvar örülmüştür. Ferhat dağının eteklerinde bulunmasından dolayı, halk tarafından Ferhat ile Şirin Efsanesi ile anılmaktadır.

Efsaneye göre Ferhat, Persler döneminde yaşamış ünlü bir nakkaştır. Sultan Mehmene Banu’nun kız kardeşi Şirin için yaptırdığı köşkün süslemelerini yaparken Şirin’i görür ve birbirlerine sevdalanırlar. Ferhat, Sultan’a haber salarak Şirin’i istetir. Sultan, kız kardeşini vermek istemez. Ferhat’ı oyalamak için Elma Dağı’nı delip şehre su getirmesini şart koşar. Ferhat, sevdanın verdiği aşkla dağları delmeye başlar. Mehmene Banu, dağı delip suyun akacağı kanalı tamamlamak üzere olan Ferhat’ın yanına yaşlı dadısını göndererek, Şirin’in öldüğü haberini ulaştırır. Ferhat, bu acı haber üzerine, elinde tuttuğu külüngü havaya atar, düşen külünk Ferhat’ın başına isabet eder ver Ferhat orada ölür. Ferhat’ın acı haberini alan Şirin korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelir.Ferhat’ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamaz ve kayalıklardan aşağı yuvarlanarak, orada can verir. Her iki sevgiliyi, can verdikleri kayalıklarda yan yana gömerler. Derler ki, her bahar iki mezar üzerinde iki gül bitermiş. Tam birbirlerine kavuşmak üzereyken, mezarların ortasında bir kara çalı peyda olur, iki gülün kavuşmalarını engellermiş.

Kaynak

Yukarıdaki hikayede adı geçen Ferhat ile Şirin için Amasya’da ayrıca Aşıklar Müzesi de açılmıştır. Müze içinde Ferhat ile Şirin den başka diğer aşıkların da hikayelerinin bulunduğu bölümlerde vardır.Görsel

Şehzadeler Müzesi
Osmanlı devletinde geleceğin sultanlarının ilk yönetim ve idare tecrübesi edindikleri şehir olduğu için Amasya’ya Şehzadeler Şehri denilmektedir. Bu özelliğinin sergilenmesi için Yeşilırmak’ın kıyısındaki eski sur duvarları üzerindeki iki katlı tarihi ahşap bina 2007 yılında Şehzadeler Müzesi yapılmıştır. Dönemin sultanlarının aslına uygun resimleri baz alınarak yaptırılan heykelleri ve yine dönemlerini yansıtan kıyafetler vs. sergilenmektedir.

Görsel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir